Projekts Millennium tiekas Austrijā par starpvalstu Eirāzijas organizēto noziedzību.

SALZBURGA, Austrija – Organizētās noziedzības eksperti INTERPOL sanāksmē aicināja uzlabot datu apmaiņu par Eirāzijas augsta ranga locekļiem, lai labāk pievērstos viņu radītajiem starpvalstu drošības draudiem.

Trīs dienu (2. – 4. Aprīlis) projekta Tūkstošgades darba grupas sanāksmē piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku no 26 INTERPOL dalībvalstīm, un to uzņēma Austrijas federālā iekšlietu ministrija. To atklāja ministrijas Vispārējās un organizētās noziedzības apkarošanas departamenta vadītājs Andreass Holzers.

INTERPOL projekts Millennium tika izstrādāts, lai palīdzētu valstīm identificēt cilvēkus un tīklus, kas ir Eirāzijas transnacionālās organizētās noziedzības pamatā. Šim nolūkam Zalcburgas sanāksme sniedza izmeklētājiem iespēju dalīties pieredzē, apmainīties ar izlūkdatiem un apzināt jaunās noziedzības tendences un darbības veidu.

Tā kā projekta Millennium komanda sniedza pārskatu par projekta pašreizējām aktivitātēm, sanāksmes dalībnieki atbalstīja vairākas svarīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot efektivitāti un sadarbību starp izmeklētājiem, valstu tiesībaizsardzības aģentūrām, INTERPOL nacionālajiem centrālajiem birojiem un INTERPOL ģenerālsekretariātu.

Sanāksmē tika atbalstīti citi pasākumi, lai:

  • paplašināt projekta kriminālās analīzes failos (CAF) saglabāto informāciju, īpašu uzmanību pievēršot augsta līmeņa noziedznieku vadītājiem un viņu noziedzīgajiem tīkliem
  • nodibināt, atvieglot un uzturēt profesionālus savstarpējos kontaktus ar jomas ekspertiem un starpvalstu Eirāzijas organizētās noziedzības darba grupā
  • ģenerēt un publicēt analītiskus ziņojumus, lai iegūtu skaidru un visaptverošu priekšstatu par augsta līmeņa noziedznieku vadītāju darbībām, izmantojot sadarbību ar dalībvalstīm.

Sanāksmes dalībnieki tika atjaunināti arī par projektu Millennium Visual Interface 2.0 – jaunu tīmekļa pakalpojumu risinājumu, kas īpaši izstrādāts, lai atbalstītu dalībvalstis cīņā pret transnacionālu Eirāzijas organizēto noziedzību. Jaunā platforma piedāvā atjaunotu saskarni ar uzlabotiem analītiskiem rīkiem noziedzības analītiķiem un izmeklēšanas grupām, veicinot informācijas apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstīm.

Iepriekšējās darba grupas sanāksmes ir organizētas Ļvovā, Ukrainā (2018. gada 22. – 24. Maijā), Maskavā, Krievijā (2017. gada 20. – 21. Jūnijs) un Tbilisi, Gruzijā (2016. gada 13. – 15. Septembris).

Interpola sanāksmes dalībnieki pārstāvēja Andoru, Austriju, Azerbaidžānu, Čehiju, Dāniju, Igauniju, Somiju, Franciju, Gruziju, Vāciju, Grieķiju, Itāliju, Īriju, Japānu, Latviju, Moldovu, Portugāli, Krieviju, Slovākiju, Spāniju, Zviedriju, Šveici , AAE, Ukrainā, Apvienotajā Karalistē un ASV, kā arī Eiropolā.

Avots: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/Transnational-Eurasian-crime-focus-of-INTERPOL-sākšana