Privātuma politika

Par šo vietni

INTERPOL ICP CTOC (“Organizācija”) vietne (“Vietne”) sniedz informāciju par organizāciju un mūsu darbībām un nodrošina piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem. Lai nodrošinātu vietnes efektīvu darbību un šo pakalpojumu sniegšanu, personas dati tiek vākti no jums (“Lietotājs”), kad piekļūstat vietnei.

Kāda ir šīs privātuma politikas darbības joma?

Šī konfidencialitātes politika izskaidro, kāda veida personas datus mēs vācam no Vietnes lietotājiem, kā šos datus apstrādājam un kādiem mērķiem. Turklāt politikā ir paskaidrots, kā lietotāji var izmantot savas tiesības uz personas datiem, kas tika vākti vietnē.

Kas ir personas dati?

“Personas dati” ir jebkuri dati par identificētu fizisku personu vai personu, kuru var identificēt ar līdzekļiem, kurus var saprātīgi izmantot.

Piemēram, jūsu vārdu un e-pasta adresi var uzskatīt par personas datiem.

Vai mēs apkopojam mūsu Vietnes lietotāju personas datus?

Mēs vācam personas datus, kad piekļūstat vietnei un tās pakalpojumiem divos veidos:

Dati, kurus mēs apkopojam, izmantojot vietni

Pārlūkojot vietni vai izmantojot pakalpojumus mūsu vietnē, tiek vākti personas dati, lai nodrošinātu vietnes efektīvu darbību un pakalpojumu sniegšanu. Mēs apkopojam šāda veida personas datus:

 • Informācija par žurnālu

Tas ietver datus par to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, piemēram, apmeklētās Web lapas, apmeklējuma laiku un datumu, kā arī interneta protokola (IP) adresi.

 • Informācija par ierīci un pārlūku

Tas ietver datus par jūsu ierīci un pārlūka specifikācijām, piemēram, operētājsistēmas un versijas veidu, pārlūka tipu un valodas iestatījumiem.

Šo datu apstrāde balstās uz Organizācijas likumīgajām interesēm vākt statistiku par Vietnes izmantošanu un uzraudzīt Vietni un pakalpojumus tīkla un informācijas drošības nolūkos.

Turklāt žurnālu, ierīču un pārlūka informāciju var izmantot, lai novērtētu to ziņojumu ticamību, kurus lietotāji sūta INTERPOL. Ja ziņojums nav paredzēts starptautiskas policijas sadarbības mērķiem, šī informācija nekavējoties tiks izdzēsta. 

 • Sīkfailu informācija

Vietne izmanto sīkdatnes, kas var apkopot personas datus statistikai, tiešsaistes veidlapu iesniegšanai un trešo personu pakalpojumu ievietošanai vietnē, piemēram, videoklipus un sociālo mediju pogas. Šīs sīkdatnes varat kontrolēt pārlūkprogrammas iestatījumos.

Lai iegūtu papildinformāciju par vietnes sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

Dati, kurus jūs sniedzat mums

Vietne ļauj jums tieši sniegt mums personas datus, aizpildot veidlapu vietnē vai reģistrējoties vienam no mūsu pakalpojumiem vietnē.

Vietnē aizpildot veidlapu

Lietotāji var sazināties ar INTERPOL ICP CTOC, vietnē aizpildot veidlapu. To darot, jūs varat sniegt INTERPOL ICP CTOC:

 • Kontakta detaļas

Dažām veidlapām var būt nepieciešama e-pasta adreses aizpildīšana, bet visi citi jūsu sniegtie personas dati ir brīvprātīgi.

 • Personas dati par tevi

Tā kā veidlapās ir brīvs teksta lauks, ziņojumā vai pielikumā varat norādīt papildu personiskos datus par sevi. Šādu personas datu sniegšana ir brīvprātīga.

Sniedzot mums šādus datus, jūs piekrītat šo datu apstrādei. Jūsu kontaktinformācija var tikt izmantota, lai atbildētu uz jūsu ziņojumu. Tomēr mēs nenodosim šos datus citām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas.

Turklāt jūsu ziņojumā var būt arī:

 • Cita informācija

Tā kā veidlapās ir brīvs teksta lauks, ziņojumā vai pielikumā varat norādīt personas datus par citām personām, piemēram, informāciju par meklētajiem bēgļiem. Šādu personas datu sniegšana ir brīvprātīga.

Reģistrējoties noteiktam pakalpojumam

Vietnē ir pieejami daži pakalpojumi, kuriem jums jāreģistrējas, piemēram, darbā pieņemšanas vai iepirkumu platforma.

Tā kā šie pakalpojumi tiek sniegti konkrētam mērķim, piemēram, pieņemšanai darbā, pirms reģistrācijas jūs atradīsit vairāk informācijas, kas saistīta ar šo īpašo pakalpojumu datu aizsardzības politikām. 

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Personas dati, ko mēs apkopojam, izmantojot vietni, tiek apstrādāti saskaņā ar šādiem principiem:

 • Likumīga apstrāde

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai organizācijas likumīgajām interesēm, kā paskaidrots šajā konfidencialitātes politikā.

 • Mērķa ierobežojums

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai šajā konfidencialitātes politikā uzskaitītajiem mērķiem.

 • Datu kvalitāte

Mēs veicam saņemto datu kvalitātes pārbaudi, lai novērtētu, vai tie ir precīzi, atbilstoši, atjaunināti un nav pārmērīgi atbilstoši mērķim, kuram tie tika savākti.

 • Pārredzamība

Mēs apstrādājam jūsu personas datus pārskatāmā veidā, informējot jūs par to, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu datus, kā arī par līdzekļiem, ar kuru palīdzību jūs varat izmantot savas tiesības.

 • Konfidencialitāte

Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas, ja vien neradīsies īpaši apstākļi, kādos mēs uzskatītu sevi par nepieciešamiem to darīt (skatīt zemāk).

 • Drošība

Mēs aizsargājam jūsu datus, aizsargājot tos pret riskiem, kas var apdraudēt to integritāti un konfidencialitāti.

 • Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt, labot un izdzēst savus personiskos datus. Šīs tiesības ir sīkāk paskaidrotas šajā privātuma politikā.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus, kas savākti, izmantojot vietni, un datus, kurus jūs mums sniedzat sākotnēji piecus gadus vai līdz brīdim, kad ir sasniegts mērķis, kura dēļ dati tika savākti.

 Vai mēs atklājam jūsu personiskos datus?

Parasti mēs nepārsūtīsim jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas. Tomēr var būt apstākļi, kad mēs uzskatām sevi par nepieciešamu atklāt jūsu personas datus par:

 • savu, kā arī citu personu, būtisko interešu aizsardzība;
 • organizācijas izveidošana, īstenošana vai aizsardzība pret jebkādām juridiskām prasībām vai apgalvojumiem; vai
 • vietnes un ar to saistīto pakalpojumu aizsardzība un integritāte.

Kā mēs apstrādājam datus starptautiskas policijas sadarbības mērķiem?

Ja jūsu sniegtie dati attiecas uz informāciju par noziedzīgām darbībām, draudiem vai meklētajiem bēgļiem, datus apstrādā attiecīgās noziedzības vienības un / vai pārsūta attiecīgo valstu Nacionālajam centrālajam birojam (-iem). Mēs apstrādāsim šos datus saskaņā ar INTERPOL ICP CTOC noteikumiem par datu apstrādi

 • Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jūsu kā datu subjekta tiesības policijas sadarbības kontekstā ir noteiktas vairākos INTERPOL ICP CTOC juridiskajos instrumentos, tostarp:

 • INTERPOL ICP CTOC konstitūcija;
 • INTERPOL ICP CTOC Noteikumi par datu apstrādi;

Ja jūsu pieprasījums attiecas uz pakalpojumu vietnē, kurā esat reģistrējies, piemēram, darbā pieņemšanas portālu, jūs, iespējams, varēsit piekļūt, grozīt un izdzēst savus personas datus, izmantojot pakalpojumu.

Kas notiek, noklikšķinot uz saites uz trešās puses vietni vai lietojumprogrammu?

Noklikšķinot uz saites, kas jūs novirza uz trešās puses vietni vai lietojumprogrammu, piemēram, uz mūsu sociālo mediju kanāliem, INTERPOL ICP CTOC nav atbildīgs par jūsu personas datu vākšanu šajā vietnē vai lietojumprogrammā.

Tā rezultātā mūsu konfidencialitātes politika vairs nav spēkā, un mēs iesakām jums iepazīties ar piekļuves vietnes vai lietojumprogrammas privātuma politiku.

Kā jūs informēs par šīs politikas atjauninājumiem?

Gadījumā, ja mēs mainīsim vai atjaunināsim šo konfidencialitātes politiku, mēs skaidri norādīsim modifikācijas vai atjaunināšanas datumu.

Šīs privātuma politikas izmaiņas stāsies spēkā tūlīt pēc šīs lapas publicēšanas.

Ja konfidencialitātes politikas atjauninājums ir saistīts ar būtiskām izmaiņām jūsu personas datu apstrādes veidā, mēs jums piešķirsim saprātīgu laiku, lai novērtētu atjaunināto konfidencialitātes politiku un tās ietekmi pirms politikas stāšanās spēkā.

Kā jūs varat sazināties ar mums?

Jūs varat sazināties ar mums saistībā ar šo konfidencialitātes politiku, nosūtot e-pasta ziņojumu uz izmeklēšanas@interpol-icp.org