Organizācijas struktūra

Organizācijas Centrālais birojs

Starptautiskās apakšnodaļas

Departamenti

Biroji

Darba grupas

Departamenti

Kibernoziedzības apkarošanas departaments

Slepenā darba nodaļa

Pretterorisma departaments

Starptautiskās izsekošanas departaments

Narkotiku nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas departaments

Cilvēku tirdzniecības un cilvēku iekšējo orgānu tirdzniecības apkarošanas departaments

Starptautisko noziedzīgo grupējumu, sindikātu un bandu apkarošanas departaments

Ekonomisko noziegumu novēršanas departaments

Banknošu, vērtspapīru, zīmogu un dokumentu viltošanas apkarošanas departaments

Operatīvo un tehnisko pasākumu departaments

Biroji

Biznesa drošības birojs

Informācijas drošības birojs

Operatīvās dokumentācijas birojs

Izmeklēšanas birojs

Informācijas tehnoloģiju birojs

Personāla birojs

Administratīvais birojs

Finanšu birojs

Medicīnas birojs

Darba grupas

Darba grupa noziegumu pret cilvēci apkarošanai

Iekšzemes izmeklēšanas darba grupa